ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ.  ΜΠΡΑΤΣΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Καθηγητής Δρ

Γενικό Τμήμα Μαθηματικών,

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας,122 10 Αιγάλεω, Αθήνα.

 

Τηλ      : 210 5385390 / Γραμματεία 210 5385308

Fax      : 210 9630842

E-mail : bratsos@teiath.gr

 

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

ATHANASSIOS  G.  BRATSOS

EDUCATION

PROFESSIONAL

EXPERIENCE

RESEARCH

PUBLICATIONS

CONGRESSES

 

Professor Dr

Department of Mathematics,

Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens, 122 10 Egaleo, Athens, Greece.

 

Phone : (+301) 210 5385390 / Secretary 2105385308

Fax     : (+301) 210 9630842

E-mail: bratsos@teiath.gr

 

T.E.I. ATHENS, GREECE