Τσακίρης Αργύριος

Καθηγητής

'ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ'    'ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ'   'ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ'

Ύλη Εξετάσεων Curriculum Vitae