ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ
Δρ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΑ

LINKS

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Βιβλιογραφία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
BARRETT Μ. - McINTOSH Μ. Η ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΒΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1987
BERNARD CHERYL - SCHLAFFER EDIT Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1991
BLAIR SAMPSON LEE - JOHNSON MICHAEL Ρ. ''Wives' Perceptions of the Fairness of the Division of Household Labor: The Intersection of Housework and Ideology'' JOURNAL OF MARRIAGE AND ΤΗΕ FAMILY, 54/1992, σελ. 570-581
BLOOD ROBERT Ο. ''Long- Range Causes and Consequences of the Employment of Married Woman'' ΙΝ: CAVAN R.S. (ed.),MARRIAGE AND FAMILY ΙΝ ΤΗΕ MODERN WORLD, Τ.Υ. CROWELL, Ν. YORK, 1971, σελ. 336-344
BLOOD ROBERT Ο. ''The Husband-Wife Relationship'' ΙΝ: ΝΥΕ F.Ι. - HOFFMAN L.W., ΤΗΕ EMPLOYED MOTHER ΙΝ AMERICA, GREENWOOD PRESS, CONNECTICUT, 1976, σελ. 282-305
BLOOD ROBERT Ο. - WOLFE DONALD Μ. ''Husbands and Wives'' ΙΝ: BELL R.R. (ed.),STUDIES ΙΝ MARRIAGE AND ΤΗΕ FAMILY, Τ.Υ. CROWELL, Ν. YORK, 1971, σελ. 58-92
BLOSSFELD Η.Ρ. - JAENICHEN U. ''Educational Expansion and Changes in Women's Entry into Marriage and Motherhood in the Federal Republic of Germany'' JOURNAL OF MARRIAGE AND ΤΗΕ FAMILY, 54/1992, σελ. 302-315
BOURDIEU PIERRE Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΔΕΛΦΙΝΙ - ΑΘΗΝΑ - 1996
CARON JOSIANE ΑΝΥΠΑΝΤΡΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. μτφρ. Α.-Β. Ρήγα, Σ. Γλύκα, Ζ. Κόλλια - GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 1997
CATTIER MICHEL Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β. ΡΑΙΧ ΝΕΟΙ ΠΑΛΜΟΙ - ΑΘΗΝΑ
CHERLIN Α.J. MARRIAGE, DIVORCE, REMARRIAGE HARVARD UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, 1981
COMER L. - REED Ε. - GOLDMAN Ε. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ μετάφρ. Ν. Αλεξίου. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΑΘΗΝΑ -
COMMAILLE JACQUES ''Towards a New Definition of Divorce'' ΙΝ: TROST J. (ed.), ΤΗΕ FAMILY ΙΝ CHANGE, INTERNATIONAL LIBRARY, VASTERAS, 1980, σελ. 105-112
COOPER DAVID Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ μετάφρ. Χρύσα Τσαμαδού. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ -1976
DUNCAN STANTON Μ. et al ''Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΩΙΝΗ ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ'' ΕΚΛΟΓΗ, 80/1989, σελ. 21-42
DWORKIN ANDREA ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ - ΑΘΗΝΑ - 1983
ENGELS F. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ - ΑΘΗΝΑ
FOUCAULT MICHEL ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΠΠΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1982
GIDDENS Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1989
HOFFMAN LOIS WLADIS ''ΤΗΕ DECISION ΤΟ WORK'' ΙΝ: ΝΥΕ F.Ι. - HOFFMAN L.W., ΤΗΕ EMPLOYED MOTHER ΙΝ AMERICA, GREENWOOD PRESS, CONNECTICUT, 1976, σελ. 18-39
HOFFMAN LOIS WLADIS ''PARENTAL POWER RELATIONS AND ΤΗΕ DIVISION OF HOUSEHOLD TASKS'' ΙΝ: ΝΥΕ F.Ι. - HOFFMAN L.W., ΤΗΕ EMPLOYED MOTHER ΙΝ AMERICA, GREENWOOD PRESS, CONNECTICUT, 1976, σελ. 215-230
HOFFMANN MARION ''ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 46/1997, σελ. 109-111
KELLY Β.J. - WALLERSTEIN S.J. ''ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ: ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 40/1976, σελ. 36
KOLLONTAI ALEXANDRA ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΠΥΛΗ - ΑΘΗΝΑ - 1987
KOLLONTAI Α. MARXISME ΕΤ REVOLUTION SEXUELLE MASPERO - PARIS - 1979
LEIRA ARN. (επιμ.) FAMILY SOCIOLOGY AND SOCIAL CHANGE INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH – OSLO - 1994
LEWIS G. - GEWIRTZ S. - CLARKE J. (επιμ.) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ – 2007
MARCUSE Η. ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΒΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1976
MARCUSE Η. ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΒΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1970
MEULENBELT ANJA ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠ' ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΣΥΝΟΡΑ - ΑΘΗΝΑ - 1984
MICHEL ANDRE - TEXIER GENEVIEVE LA CONDITION DE LA FRANCAISE D'AUJOURD'HUI GONTHIER - GENEVE - 1964
MICHEL Α. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 1987
MOGEY J. - PIOTROWSKI J. ''Marital Expectations of Wives in Contemporary Poland'' ΙΝ: TROST J. (ed.), ΤΗΕ FAMILY ΙΝ CHANGE,INTERNATIONAL LIBRARY,VASTERAS, 1980, σελ. 31-39
MYRDAL ALVA - KLEIN VIOLA WOMEN'S TWO ROLES. ΗΟΜΕ AND WORK. ROUTLEDGE AND KEGAN PAUL - LONDON - 1970
PARKE ROSS D. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ : Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1987
PARSI MARIA RITA ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1991
PERRY-JENKINS MAUREEN - FOLK KAREN ''Class, Couples, and Conflict: Effects of the Division of Labor on Assessments of Marriage in Dual-Earner Families'' JOURNAL OF MARRIAGE AND ΤΗΕ FAMILY, 56/1994, σελ. 165-180
PFOUTS Η. ''ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΕΛΦΩΝ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 43/1977, σελ. 27
PILGRIM DAVID - ROGERS ANNE ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΥΠΩΘΗΤΩ/ΔΑΡΔΑΝΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 2004
SINGLY FRANCOIS DE ΤΟ ΑΤΟΜΟ, ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - 2012
SINGLY FRANCOIS DE ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. μτφρ. Λ. Παλλαντίου - ΣΑΒΒΑΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1996
TRENT Κ. - SOUTH S.J. ''Sociodemographic Status, Parental Background, Childhood Family Structure, and Attitudes Toward Family Formation'' JOURNAL OF MARRIAGE AND ΤΗΕ FAMILY, 54/1992, σελ. 427-439
VALLIN J. Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 1989
VAN TRICHT COEN ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1985
VANNOY DANA - PHILLIBER WILLIAM W. ''Wife's Employment and Quality of Marriage'' JOURNAL OF MARRIAGE AND ΤΗΕ FAMILY, 54/1992, σελ. 378-398
VANOYEKE VIOLAINE Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1996
VERNIER BERNARD ''Η ΛΑΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ: ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 81/1991, σελ. 47-62
VITANGI IVAN ''ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ'' μτφρ. Χρ. Λασκαράτου, ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 28, σελ. 300-308
WEARING BETSY ΤΗΕ IDEOLOGY OF MOTHERHOOD G. ALLEN AND UNWIN - SYDNEY - 1984
WHITE LYNN Κ. ''Determinants of Divorce: Α Review of Research in the Eighties'' JOURNAL OF MARRIAGE AND ΤΗΕ FAMILY, 52/1990, σελ. 904-912
Α' ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ CHILD ABUSE AND NEGLECT ΙΝ EUROPE ΙΝ ΤΗΕ 80' s ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ -1987
ΑΒΔΕΛΑ ΕΦΗ - ΨΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΓΝΩΣΗ - ΑΘΗΝΑ
ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1991
ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (επιμ.) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ - 1993
ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΄΄Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1991 - 2001΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 116Α/2005, σελ. 167-188
ΑΜΗΡΑ ΑΝΝΑ ''ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ'' ΕΚΛΟΓΗ, 100/1994, σελ. 59-65
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ - 1997
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ.Ε.Ν. ''Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 27/1973, σελ. 18

ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΘΗΝΑ - 2006
ΒΑΡΚΑ-ΑΔΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ''ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 93/1992, 134-140
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ''ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 46/1997, σελ. 83-96
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ''Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, 1965-1991'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 94/1997, σελ. 153-183
ΒΕΛΤΣΟΣ Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1979
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑ ''ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 68/1988, σελ. 139-146
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑ ''Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 49/1983, σελ. 88-100
ΒΙΝΝΙΚΟΤ ΝΤ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1976

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΓΥΝΑΙΚΑ – ΘΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - 2003
ΒΛΟΝΤΑΚΗ Π. ''ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 39-40, σελ. 267-282
ΒΟΥΡΝΑΣ Γ. - ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ Ε. ''ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 36/1994, σελ. 227-235
ΒΟΥΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ Ν. ΣΥΝΟΡΑ - ΑΘΗΝΑ - 1990
ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1981
ΒΡΑΝΑ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ Η ΤΡΟΥΜΠΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1984
ΓΕΩΡΓΑΣ Δ. ''ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 61/1986, σελ. 3-29
ΓΙΩΣΑΦΑΤ Μ. ''ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 9-10/1988
ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΓΡ. - ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. - ΠΑΣΣΑ ΟΛ. - ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡ. ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 39-40, σελ. 198-221
ΓΚΟΥΑ ΑΝΤΟΝ-ΑΝΤΡΕΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1972
ΓΡΙΒΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΙΑΝΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1987
ΔΕΔΕ ΙΩΑΝΝΑ ''ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 86/1995, σελ. 178-191
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΄΄Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΜΙΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ΄΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 76/2004, σελ.245-251
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ''Η ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 37/1995, σελ. 7-20
ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ''Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ'' ΕΚΛΟΓΗ, 83-84/1989-90, σελ. 293-299
ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΝΘΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ Ο ΕΦΗΒΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΣΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - 1985
ΔΟΥΛΚΕΡΗ ΤΕΣΣΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1991
ΔΟΥΛΚΕΡΗ ΤΕΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ
ΔΟΥΛΚΕΡΗ ΤΕΣΣΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ - 1986
ΔΟΥΛΚΕΡΗ ΤΕΣΣΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ
ΔΟΥΣΜΑΝΗ - ΧΡΗΣΤΕΑ ΜΑΡΙΕΛΛΑ Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΔΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1989
ΔΡΑΓΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ - ΝΑΖΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1995
ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΛΗΝ - ΑΘΗΝΑ - 1994
ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝ - ΑΘΗΝΑ - 1999
ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑ ''ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 103/1994, σελ. 213-228 και 104/1995, σελ. 73-74
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ ''Η ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ'' ΣΑΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 42/1977, σελ. 18
ΖΑϊΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΠΡΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΄΄ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΕ ΈΝΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 116Α/2005, σελ. 79-110
ΖΑΡΕΤΣΚΙ ΕΛΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1979
ΖΑΡΝΑΡΗ ΟΛΓΑ ''ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΟΓΕΝΕΙΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 49/1979, σελ. 3
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ''ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ'' ΕΚΛΟΓΗ, 87/1990, 119-139
ΖΑΦΕΙΡΗΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ''ΤΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΓΟΡΙ'' ΕΚΛΟΓΗ, 76/1988, σελ. 25-31
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ''Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 32/1993, σελ. 259-268
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΄΄INTERGENERATIONAL AND GENDER RELATIONS IN ALBANIAN MIGRANT FAMILIES. THE EXAMPLE OF HOUSEHOLD LABOUR DIVISION΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 124/2007, σελ. 55-70
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΄΄Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 129/2009, σελ. 125-156
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α. ''ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΠΟΚΡΥΨΗ:'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 68/2002, σελ. 235-246
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ - ΒΟΛΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΄΄ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999, σελ.199-220
ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 2002
ΙΓΓΛΕΣΗ ΧΡΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1993
ΙΩΑΝΝΙΔΗ-ΚΑΠΟΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ν. ΄΄ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ AIDS. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 100/1999, σελ.195-213
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ΡΟΥΛΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ -1979
ΚΑΛΑΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ Α. ''ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΓΑΜΟΥ: ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 49/1983, σελ. 101-109
ΚΑΛΔΙΡΙΜΙΤΖΙΑΝ ΝΙΚΟΣ ''Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΌΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 65/2002, σελ. 28-37
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ-ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΠΟΠΗ ''ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 34/1994, σελ. 109-113
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΄΄GENDER, MIGRATION AND DOMESTIC WORK: SPACE AND TIME IN THE DISCOURSE OF ALBANIAN DOMESTIC WORKERS IN ATHENS΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 124/2007, σελ. 35-53
ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 65/2002, σελ. 6-19
ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ''ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΌΣ PROJECT ΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 59/2000, σελ. 167-178
ΚΑΝΙΤΖ ΑΝΝΕ-ΛΟΡΕ ΦΟΝ ΠΑΤΕΡΑΣ. Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΟΤΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1991
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ''Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 108-109/2002, σελ.2-32
ΚΑΡΖΗΣ Θ. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1987
ΚΑΡΖΗΣ Θ. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1990
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΚΟΥΛΑ ΄΄EMPLOYERS OF MIGRANT WOMEN DOMESTIC WORKERS FROM ALBANIA AND UKRAINE΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 124/2007, σελ. 95-119
ΚΑΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣ Δ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1984
ΚΑΤΙΓΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΜΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ - ΑΘΗΝΑ
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ''Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 69/1988, σελ. 225-242
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ - ΝΑΟΥΜΗ ΜΑΤΙΝΑ ''ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΡΡΑΚΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 58 ή 69/1985, σελ. 32-55
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ''Η ΜΗΤΕΡΑ'' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΘΗΝΑ - 1983
ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΙΑ - ΒΙΑΣΜΟΣ ΩΚΕΑΝΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ - 1985
ΚΛΑΙΝ ΜΕΛΑΝΙ - ΡΙΒΙΕ ΤΖΟΑΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΑΘΗΝΑ -
ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Ν. ΣΥΝΟΡΑ-ΛΙΒΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ - 1995
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ''ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ'' ΕΚΛΟΓΗ, 105/1995, σελ. 123-129
ΚΟΛΕΣΟΦ Δ. Β. Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΜΝΗΜΗ - ΑΘΗΝΑ - 1982
ΚΟΜΦΟΡΤ ΑΛΕΞ ΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣ - ΑΘΗΝΑ
ΚΟΜΦΟΡΤ ΑΛΕΞ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ - ΑΘΗΝΑ
ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ-ΓΚΕΛΕΡΣΤΕΤ ΛΟΤΑ ''J. HABERMAS: ΔΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ'' ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, 17/1993, σελ. 51-61
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ''ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 42-43, σελ. 176-193
ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ''ΠΡΟΣ ΤΗΝ ''ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ'' ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 105/1995, σελ. 130-141
ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ Β. - ΖΙΑΚΑΣ Θ. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΚΑΤΗ - ΑΘΗΝΑ - 1988
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ''ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 108-109/2002, σελ.101-138
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ''ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 94/1997, σελ. 61-152
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ''Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1950-1985)'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 63/1986
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ - ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ Λ. (επ. εκδ.) ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ - 1994
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ - ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚΙΑ ΄΄ ΓOΝΙΜOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠOΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΥΓΧΡOΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΠΡOΣΕΓΓΙΗ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 128/2009, σελ. 3-38
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΛΕΩΝ ''ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 1989-1993'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 94/1997, σελ. 45-60
ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΠΠΑ - ΑΘΗΝΑ - 1986
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ''Η ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΜΗΤΕΡΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 53/1980,σελ. 200-205
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ''ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 42/1977
ΚΟΥΦΑΚΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ ''ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 84-85/1994, σελ. 53-69
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ''Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 43/1977, σελ. 27
ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΟΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. GUTENBERG -ΑΘΗΝΑ - 1992
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΄΄ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 123/2007, σελ. 79-112
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΖΗΜΕΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄΄ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 120/2006, σελ.135-168
ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΑ ΠΟΡΝΕΙΑ ΔΩΔΩΝΗ - ΑΘΗΝΑ - 1991
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΜΑΙΡΗ (επιμ.) ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - 2010
ΛΙΜΠΙΣ ΖΑΝ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ ΟΛΚΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΚΑΚΟΥ-ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ-ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΥΠΩΘΗΤΩ, ΑΘΗΝΑ, 2001
ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΖΗΣΗΣ Η ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ - ΕΡΕΥΝΑ ΛΑΡΙΣΑ - 1985
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ Μ. ''Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 57/1985, σελ. 3-23
ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΄΄Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 116Α/2005, σελ. 51-78
ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΑΘΗΝΑ - 1981
ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ - 1979
ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ Λ. (επιμ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ. GUTENBERG - AUHNA - 2002
ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ ΄΄ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ: ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ.΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999, σελ.49-76
ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - ΑΘΗΝΑ -1995
ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ ''ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 95/1998, σελ. 185-208
ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ''ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ'' ΕΚΛΟΓΗ, 42/1977, σελ. 4
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ''ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 68/2002, σελ. 207-217
ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΝΑ LIBRO - ΑΘΗΝΑ - 1990
ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ ΟΛΓΑ ''Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 105/1995, σελ. 142-146
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ''ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΒΑΝΑΥΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ'' ΕΚΛΟΓΗ, 45/1978, σελ. 28
ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΠΑΘΗΣ ΜΑΚΗΣ ''ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ)'' ΘΕΣΕΙΣ, 6/84, σελ. 9-31
ΜΙΤΣΕΛ ΤΖΟΥΛΙΕΤ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΥΛΗ - ΑΘΗΝΑ - 1981
ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ΄΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 2/2005, 149-167
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ''ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 20/1990
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ''ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ'' ΕΚΛΟΓΗ, 69/1986, σελ. 8
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΚΗΣ ''ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 73/1987, σελ. 77
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΚΑΣΤΑΡΜΠΑΙΤΕΡ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 1993
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ. ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΔΕΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 1993
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ. - ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ Μ. (επιμ.) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 2005
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 1989
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΕΣΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ - 1985.
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Λ.Μ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΣΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ - 1985
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ''ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΩΝ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999, σελ.5-19
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Μ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΩΝ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 2005
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Μ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 2005
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Μ. ΄΄THE ROLE OF WOMEN IN THE INTEGRATION OF IMMIGRANTS΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 124/2007, σελ. 159-177
ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ Χ. - ΜΩΥΣΙΔΗΣ Α. (επιμ.) ΤΟ ΝΈΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 2004
ΜΠΑΚΑ ΛΟΥΚΙΑ - ΜΠΑΡΟΥΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ''ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 69/1986
ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ''Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 75/1989, σελ. 121-169
ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 'Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ: ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1960-1983)'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 69/1988, σελ. 112-133
ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ''ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 94/1997, σελ. 3-44
ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ - ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΄΄ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999, σελ.137-181
ΜΠΑΜΠΥ ΖΑΝ ''Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ'' ΔΥΟ, 2/1973, σελ. 36-57
ΜΠΑΜΠΥ ΖΑΝ ''Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ'' ΕΝΑ, 1/1973, σελ. 48-57
ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΄΄Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999, σελ.99-120
ΜΠΕΡΤ - ΡΕΊΜΟΝ - ΡΙΒΙΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1989
ΜΠΕΡΤ - ΡΕΊΜΟΝ - ΡΙΒΙΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1989
ΜΠΡΟΝΝΕΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 1984
ΜΥΛΝΤΟΡΦ ΜΠΕΡΝΑΡ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΘΗΝΑ
ΜΥΛΝΤΟΡΦ ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1980
ΜΩΥΣΕΙΔΗΣ Μ.Μ. Η ΕΚΤΡΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΑΤΗ - ΑΘΗΝΑ - 1997(1928)
ΝΑΖΙΡΗ Δ. ''ΕΚΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ: (ΕΠΙ)ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ'' ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, 26/1986, σελ. 75-82
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ ''Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 25/1975, σελ. 470-506
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1981
ΝΟΒΑ-ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 2001
ΝΟΒΑ-ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επιμ.) ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΥΠΩΘΗΤΩ - ΑΘΗΝΑ - 2000
ΝΟΒΙΚΟΒΑ - ΓΙΑΖΙΚΟΒΑ - ΓΙΑΝΚΟΒΑ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΔΟΥΛΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΑΘΗΝΑ - 1984
Ο' BREIN MARY ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 1990
ΟΚΕΝΓΚΕΝ ΓΚΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ ΝΕΦΕΛΗ - ΑΘΗΝΑ
ΠΑΪΔΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑ ''Ο ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ: ''ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ'' ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ΄΄ στο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΗ (επιμ.), Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ. 561-568, ΤΥΠΩΘΗΤΩ - ΑΘΗΝΑ - 2003
ΠΑΛΛΗΣ Δ.Ι. ''Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 53/1980,σελ. 158-162
ΠΑΝΤΑΖΗ - ΤΖΙΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-ΛΙΒΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ - 1984
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ ΜΑΡΩ ''ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ Η ΨΗΦΟΣ: ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΦΥΛΟΥ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 73/1989, σελ. 3-38
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΤΑ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΩΘΗΤΩ - ΑΘΗΝΑ - 2004
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ''ΒΙΑΣΜΟΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ'' ΕΚΛΟΓΗ, 49/1979, σελ. 35
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ. ''ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 76/1990, σελ. 240-265
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΛΑ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΠΥΛΗ - ΑΘΗΝΑ - 1981
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ''ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 44/1996, σελ. 239-248

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΘΥΜΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - 2004
ΠΑΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ''ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 65/2002, σελ. 20-27
ΠΑΤΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2009
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΄΄Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ΄΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 76/2004, σελ.223-244
ΠΕΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΄΄Η ΄΄ΦΥΣΗ΄΄ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 106/2001, σελ.105-137
ΠΕΤΡΑΚΟΥ Κ. ''Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ'' ΔΙΑΒΑΖΩ, 276/1991, σελ. 27-31
ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 74/1989, σελ. 105-140
ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΄΄ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. EΜΦΥΛΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 125/2008, σελ. 41-68
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Α. - ROTHSCHILD-ΣΑΦΙΛΙΟΥ Κ. ''ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 32/1974, σελ. 19
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Α. - ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Φ. ''ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ'' ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, 23/1984
ΠΡΕΡ ΛΗΟΝΟΡ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΓΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ Κ. - ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ Α. ''ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 28/1976 και 39-40/1980
ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ''Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 13, σελ. 101-102
ΡΑΙΧ ΒΙΛΧΕΜ Η ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1982
ΡΑΙΧ ΒΙΛΧΕΜ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΥΛΗ - ΑΘΗΝΑ
ΡΗΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΗΡΩ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΕΤΗ - ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΙΟΥΛΗ ''ΑΝΥΠΑΝΔΡΗ ΜΗΤΕΡΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 82/1991, σελ. 70-84
ΡΙΝΑ D.L. - BENGTSON V.L. ''The Division of Household Labor and Wives' Happiness: Ideology, Employment, and Perceptions of Support'' JOURNAL OF MARRIAGE AND ΤΗΕ FAMILY, 55/1993, σελ. 901-912
ΡΙΤΣ ΑΝΤΡΙΕΝ ΓΕΝΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΣ. Ν. ΣΥΝΟΡΑ - ΑΘΗΝΑ - 1983
ΡΟΟΥΜΠΟΘΑΜ ΣΙΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 300 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΓΝΩΣΗ - ΑΘΗΝΑ - 1984
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΄΄EMPLOYING IMMIGRANT WOMEN FROM ALBANIA AND UKRAINE IN DOMESTIC SERVICES IN GREECE΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 124/2007, σελ. 71-93
ΣΑΦΙΛΙΟΥ-ROTHCHILD ΚΩΝ/ΝΑ '' Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 13/1972, σελ. 92-100
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.Α. ''Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ''' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 61/1986, σελ. 212-230
ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ''ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 67/2002, σελ. 167-174
ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΓΙΤΣΑ ''Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 68/1988, σελ. 177-182
ΣΠΙΝΕΛΛΗ Κ.Δ. ''ΙΔΕΑΤΗ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΓΟΝΕΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 104/1995, σελ. 29-37
ΣΠΙΝΕΛΛΗ Κ.Δ. - ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ ''ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 103/1994, σελ. 260-271
ΣΠΙΝΕΛΛΗ Κ.Δ. - ΠΙΤΣΙΟΥ-DARROUGH Ε. ''ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ: ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 89/1991, 76-114
ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ Κ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1991
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ''ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ'' ΕΚΛΟΓΗ, 59/1982, σελ. 202
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ''ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 17/1990, σελ. 33-46
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ''ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 69/2003, σελ. 19-28
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ''Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 59/2000, σελ. 189-196
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ''ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ'' ΕΚΛΟΓΗ, 52/1980, σελ. 105
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. - ΚΟΥΣΙΔΟΥ Τ. - ΣΑΧΙΝΙΔΗ Μ. - ΚΑΠΛΑΝΗ Ι. ''ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ'' ΕΚΛΟΓΗ, 69/1986, σελ. 39-48.
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΒΑΪΟΥ ΝΤΙΝΑ ΄΄MIGRANT MOTHERS΄ EVERYDAY PRACTICES IN NURSERIES AND KINDERGARTENS AS A STRATEGY FOR SOCIAL INTEGRATION΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 124/2007, σελ. 139-157
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (επιμ.) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. GUTENBERG - ΑΘΗΝΑ - 2008
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ DIFFERENCES IN THE FRAMING OF GENDERINEQUALITY AS A POLICY PROBLEM ACROSS EUROPE ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 117/2005
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΘΗΝΑ - 1991
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΔΙΑΒΑΖΩ, 246/1990
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΗ, 100/1994
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ. ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε.Κ.Κ.Ε. - ΑΘΗΝΑ - 1992
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ. ''ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 61/1986, σελ. 188-200
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ. ''ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 53/1980, σελ. 177-184
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ. 'Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1961-1981'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 63/1986, σελ. 293-317
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ. ''Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 74/1989, σελ. 141-156
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ.κ.ά ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - ΑΘΗΝΑ - 2000
ΣΩΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 9-10/1988
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 26/1992, σελ. 113-120
ΤΑΚΑΡΗ ΝΤΙΝΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΘΗΝΑ - 1984
ΤΑΚΑΡΗ ΝΤΙΝΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑ - 1978
ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΄΄ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΓΑΜΟΣ, ΘΕΣΜΟΙ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΝΕΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999, σελ.221-256
ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ''ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ'' ΕΚΛΟΓΗ, 103/1994, σελ. 272-276
ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ''Η ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 75/1989, σελ. 170-183
ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ''ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ - ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ'' ΕΚΛΟΓΗ, 96/1993, σελ. 35-40
ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ''Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ'' ΕΚΛΟΓΗ, 47/1978, σελ. 149
ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ''Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1960-1982'' ΔΙΑΒΑΖΩ, 119/1985, σελ. 7-9
ΤΖΙΟΓΚΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ''Η ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ'' ΕΚΛΟΓΗ, 82/1989, σελ. 156-164
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ''ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΡΟΛΟΙ'' ΕΚΛΟΓΗ, 98/1993, 190-197
ΤΗΕ ΟΡΕΝ UNIVERSITY Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1985
ΤΗΟΜ BETSY ''ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 63/1984, σελ. 9
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ''ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 4/1986
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ''ΓΗΡΑΤΕΙΑ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 11/1988, σελ. 49-55
ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ''ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ'' ΕΚΛΟΓΗ, 106/1995, σελ. 287-301
ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ''Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 37/1995, σελ. 49-61
ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ''Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ'' ΕΚΛΟΓΗ, 99/1993, σελ. 258-270
ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΜΑΝΟΥΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΄΄Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ΄΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 78/2005, σελ.101-114
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ-ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΄΄Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999, σελ.77-97
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΚΤΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1989
ΤΣΙΑΝΤΗ ΒΑΣΩ ''ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 26/1992, σελ. 107-111
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΄΄Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 98-99/1999, σελ.121-136
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΑΣΜΟΣ. ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. Α.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ - ΑΘΗΝΑ - 1997
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ''ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 91/1996, σελ. 145-174
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΄΄Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ. ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 106/2001, σελ.67-104
ΦΑΡΖΙΕ ΜΑΡΙ-ΟΝΤΙΛ ΒΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ/ΛΙΒΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ - 1983
ΧΑΤΖΗ ΤΑΣΙΑ ΠΟΥΤΑΝΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΘΗΝΑ - 1980
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΄΄ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΟ΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 104-105/2001, σελ.43-62
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΖΙΟΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2005
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ''ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 49/1998, σελ. 7-15
ΧΕΝΣ ΝΤ. Η ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ - 1973
ΧΕΡΝΤΟΝ Κ. ΣΕΞ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ
ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ''ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, 1859-1959'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 92-93/1997, σελ. 31-62
ΧΙΩΤΕΛΗ-ΝΤΙΚΙΜΠΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΩΙΜΗ ΜΗΤΕΡΑ. ΕΦΗΒΗ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝ - ΑΘΗΝΑ - 1998
ΧΛΕΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ''ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 68/1988, σελ. 128-138
ΧΟΛΙΤΣΕΡ ΒΑΛΤΕΡ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΗΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1984
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΖΗΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΄΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ΄΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 76/2004, σελ.209-221
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ''Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ'' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 32/1993, σελ. 251-258
ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ''ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ'' ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 75/1989, σελ. 89-120
ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΄΄WORK CULTURE AND MIGRANT WOMEN'S WELFARE MARGINALIZATION΄΄ ΕΠΙΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΕΥΝΩΝ, 124/2007, σελ. 9-33