Αλέξανδρος Κουλούρης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

English version

[Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα] (pdf)

Προσωπικές πληροφορίες Αλέξανδρος Κουλούρης

Σπουδές

Διακρίσεις
 • Νοέμβριος 2002 - Δεκέμβριος 2007
  Υποτροφία (έργο) "Ηράκλειτος" για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 • 1999 - 2000
  Υποτροφία για το πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 1999-2000 (τρίτο έτος σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο), Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Εμπειρία

  Διδακτικό έγο

 • Δεκέμβριος 2014 - σήμερα
  Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφορικών Οργανισμών", Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας.
 • Ιούνιος 2010 - Δεκέμβριος 2014
  Καθηγητής Εφαρμογών με αντικείμενο (εξειδίκευση) "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφορικών Οργανισμών", Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας.
 • Οκτώβριος 2008 - Ιούνιος 2010
  Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας.
 • Μάρτιος 2008 - Ιούλιος 2008
  Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας.
 • Επαγγελματικό έργο

 • Μάιος 2009 - Ιούνιος 2010
  Δημόσιος υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), Υπουργείο Οικονομικών.
 • Νοέμβριος 2006 - Μάρτιος 2009
  Βιβλιοθηκονόμος, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
  Υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχείρισης της ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ.
 • Μάρτιος 1998 - Σεπτέμβριος 2002
  Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Ειδικών Συλλογών (τέως Βιβλιοθήκη Παρακαταθήκης), Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ). Υπεύθυνος του Τμήματος Ειδικών Συλλογών.
 • Άλλη διδακτική εμπειρία

 • Μάρτιος 2008 - σήμερα
  Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.5, ενταγμένος στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΤ. Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 126.
 • Οκτώβριος 2006 - σήμερα
  Εκπαιδευτής, Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) (ενταγμένος στο εισαγωγικό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων, απόφαση 4/1/2007, 385ης συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΚΕΠΙΣ). Σύνολο ωρών διδασκαλίας σε ΚΕΚ: 46.
 • Σεπτέμβριος 2006 - σήμερα
  Πιστοποιημένος εκπαιδευτής, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) / Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (ενταγμένος στο μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού, απόφαση 3187/17-01-2007 του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ). Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 126.
 • Δεκέμβριος 2004 - σήμερα
  Εισηγητής σε διάφορους κύκλους εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ). Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 11.
 • Νοέμβριος 2002 - Ιούλιος 2005
  Επιστημονικός συνεργάτης (διεξαγωγή βοηθητικού διδακτικού έργου στo πλαίσιo του προγράμματος "Ηράκλειτος"), Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Έργο στο Τμήμα

  Έργο στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

  Διδακτικό έργο

 • Διδασκαλία μαθημάτων


 • Κατά τη θητεία μου (Μάρτιος 2008-Ιούνιος 2010) ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα δίδαξα τα ακόλουθα μαθήματα του Προγράμματος:
  1. Διοικητικοί Θεσμοί και Παραγωγή Αρχείων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (θεωρία) (2010-2011).
  2. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών (εργαστήρια) (2007-2008).
  3. Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό (θεωρία) (2008-2009).
  4. Ιστορία Γραφής και Τεχνολογίας Πληροφοριών (θεωρία) (2008-2009).

  Κατά τη θητεία μου ως Καθηγητής Εφαρμογών (Ιούνιος 2010-Νοέμβριος 2013, τριετή θητεία ΦΕΚ 406/18-5-2010, τ. Γ και Δεκέμβριος 2013-Δεκέμβριος 2014, μονιμοποίηση στη βαθμίδα ΦΕΚ 1397/3-12-2013, τ. Γ):
  1. Οργάνωση Πληροφοριών-Ευρετηρίαση (εργαστήρια) (2011-2012).
  2. Οργάνωση Πληροφοριών-Ταξινόμηση (θεωρία και εργαστήρια) (2013-2016).
  3. Πηγές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης (θεωρία) (2010-2012).
  4. Πολιτική Πληροφόρησης (θεωρία) (2008-2016).
  5. Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης (εργαστήρια) (2010-2012).
  6. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (θεωρία και εργαστήρια) (2010-2016).

  Μαθήματα που διδάσκω σήμερα (ως Επίκουρος Καθηγητής, Δεκέμβριος 2014-σήμερα, ΦΕΚ 1777/30-12-2014, τ. Γ):
  1. Θεματική Οργάνωση Πληροφοριών (θεωρία και εργαστήρια) (2016-σημερα).
  2. Τεκμηρίωση-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (θεωρία και εργαστήρια) (2016-σήμερα).


  Όλα τα μαθήματα είναι ανεπτυγμένα στην πλατφόρμα μαθημάτων (e-class) του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας, kerkira.lb.teiath.gr.

 • Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών

 • Ενδεικτικά:
 • Εποτείες πρατκτικής άσκησης
 • Διοικητικό έργο

 • Τομεάρχης του τομέα "Μαθημάτων Επιστημών της Πληροφόρησης" (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014).
 • Διαχειριστής δικτυακού τόπου του Τμήματος (2013-σήμερα).
 • Αναπληρωτής τομεάρχης του τομέα "Μαθημάτων Επιστημών της Πληροφόρησης" (2012-2013, Οκτώβριος 2014-σήμερα).
 • Μέλος επιτροπών υποστήριξης διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου, όπως:
  Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (2010-σήμερα).
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου Κ6.027 (2010-σήμερα).

Ερευνητικό έργο

Δημοσιεύσεις

  Διδακτορική διατριβή

 • Κουλούρης, Α. (2007). Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών. Διδακτορική διατριβή. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. [pdf]
  Διαθέσιμη επίσης:
  • από το Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, βλ. διδακτορικές διατριβές ή απευθείας και
  • από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, βλ. http://thesis.ekt.gr/15039
  Η διδακτορική διατριβή αποτελεί το κύριο παραδοτέο του έργου "Ηράκλειτος - Υποτροφίες έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Υποέργο 4 - Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών", που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πληροφορίες για τα πεπραγμένα και τα παραδοτέα του έργου είναι διαθέσιμα εδώ.

Bιβλία

 1. Κυριάκη-Μάνεση, Δ., & Κουλούρης, Α. (2015). Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. [ηλεκτρονικό βιβλίο] Athens: Hellenic Academic Libraries Link. [url, pdf, epub]

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
(με το σύστημα των κριτών)

 1. Giannakopoulos, G., Koulouris, A., & Kokkinos, D. (2014). Libraries in crisis: a glimpse over Greece and Cyprus. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147, 411-417. [doi, pdf-preprint]
 2. Koulouris, A., Moniarou-Papaconstantinou, V., & Kyriaki-Manessi, D. (2014). Austerity measures in Greece and their impact on higher education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147, 518-526. [doi, pdf-preprint]
 3. Houssos, N., Stamatis, K., Koutsourakis, P., Kapidakis, S., Garoufallou, E., & Koulouris, A. (2014). Enhanced OAI-PMH services for metadata sharing in heterogeneous environments. Library Review, 63(6/7), 465-489. [doi, pdf-preprint]
 4. Garoufallou, E., Banos, V., & Koulouris, A. (2013). Solving aggregation problems of Greek cultural and educational repositories in the framework of Europeana. International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), 8(2), 134-144. [doi, pdf-preprint]
 5. Koulouris, A., Kyriaki-Manessi, D., Giannakopoulos, G., & Zervos, S. (2013). Institutional repository policies: best practices for encouraging self-archiving. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 769-776. [doi, pdf-preprint]
 6. Kyriaki-Manessi, D., Koulouris, A., Giannakopoulos, G., & Zervos, S. (2013). Exploratory research regarding faculty attitudes towards the institutional repository and self archiving. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 777-784. [doi, pdf-preprint]
 7. Zervos, S., Kyriaki-Manessi, D., Koulouris, A., & Kouis, D. (2013). Evaluation of the e-class platform of the LIS Dept., TEI of Athens. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 727-735. [doi, pdf-preprint]
 8. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2012). Policy route map for academic libraries digital content. Journal of Librarianship and Information Science (JOLIS), 44(3), 163-173. (Impact factor: 0.663) [doi, pdf-preprint]
 9. Γαρουφάλλου, Ε., Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ., Τροχόπουλος, Ι. (2010). Πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο κατανεμημένων ελληνικών αποθετηρίων στο πλαίσιο του προγράμματος Εuropeanalocal. e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας, 5(5), 22-31. [url, pdf]
 10. Koulouris, A., & Anagnostopoulos, A. (2010). Theses e-submission tool at the National Technical University of Athens. OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives, 26(2), 123-132. [doi, pdf-preprint]
 11. Ford, J., Zhao, Y., Ye, S., Zhang, S., Makedon, F., Le, Z., Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2010). Visualizing negotiation communications in setting library sharing policies. International Journal of Applied Systemic Studies (IJASS), 3(4), 404-422. [doi, pdf-preprint]
 12. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2005). Access and reproduction policies of university digital collections. Journal of Librarianship and Information Science (JOLIS), 37(1), 25-33. (Impact factor: 0.636) [doi, pdf-preprint]
 13. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια
  (με το σύστημα των κριτών)

 14. Vorgia, F., Triantafyllou, I., & Koulouris, A. (2017). Hypatia Digital Library: a text classification approach based on abstracts. In A. Kavoura, D. Sakas, & P. Tomaras (Eds.), Strategic Innovative Marketing. Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 727-733. [doi, pdf-preprint]
 15. Koulouris, A., Sakas, D., & Giannakopoulos, G. (2015). NLP as a communication strategy tool in libraries. In G. Giannakopoulos, D. Sakas, & D. Kyriaki-Manessi (Eds.), AIP Conference Proceedings, Proceedings of the 4thInternational Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2014), Madrid, Spain, September 5-8, 2014, vol. 1644, pp. 83-90. [doi, pdf-preprint]
 16. Triantafyllou, I., Koulouris, A., Zervos, S., Dendrinos, M., & Giannakopoulos, G. (2015). Significance of clustering and classification applications in digital and physical libraries. In G. Giannakopoulos, D. Sakas, & D. Kyriaki-Manessi (Eds.), AIP Conference Proceedings, Proceedings of the 4thInternational Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2014), Madrid, Spain, September 5-8, 2014, vol. 1644, pp. 133-140. [doi, pdf-preprint]
 17. Koulouris, A., Banos, V., & Garoufallou, E. (2011). Aggregating metadata for Europeana: the Greek paradigm. In G. Giannakopoulos, & D. Sakas (Eds.), Proceedings of the International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos Island, Greece, September 29-October 3, 2011, pp. 198-201. Piraeus: IDAS. [url, pdf-preprint]
 18. Zervos, S., Koulouris, A., & Giannakopoulos, G. (2011). Intrinsic data obfuscation as the result of book and paper conservation interventions. In G. Giannakopoulos, & D. Sakas (Eds.), Proceedings of the International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos Island, Greece, September 29-October 3, 2011, pp. 198-201. Piraeus: IDAS. [url, pdf-preprint]
 19. Houssos, N., Stamatis, K., Banos, V., Kapidakis, S., Garoufallou, E., & Koulouris, A. (2011). Implementing enhanced OAI-PMH requirements for Europeana. In S. Gradmann et al. (Ed.), Proceedings of the International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2011), September 25-29, 2011, Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 6966, pp. 396-407. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. [doi, pdf-preprint]
 20. Koulouris, A., Garoufallou, E., & Banos, E. (2010). Automated metadata harvesting among Greek repositories in the framework of EuropeanaLocal: dealing with interoperability. In A. Katsirikou & C. Skiadas (Eds.), Proceedings of the 2nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2010), Chania, Crete, Greece, May 25-28, 2010, pp. 331-337. Singapore: World Scientific. [program-abstracts, doi, pdf-preprint]
 21. Koulouris, A., & Garoufallou, E. (2009). Managing cultural heritage content in the context of Europeana. In D. Sakas & K. Andriotis (Eds.), Proceedings of the International Conference on Tourism Development and Management (ICTDM 2009), Kos Island, Greece, September 11-14, 2009, pp. 610-613. Pafos: Scientific Events. [pdf-preprint]
 22. Koulouris, A., Kokkinos, D., Anagnostopoulos, A., & Zidropoulos, S. (2008). Evaluating the NTUA institutional repository. Proceedings of the 11th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations (ETD 2008), Aberdeen, Scotland, United Kingdom, June 4-7, 2008. [url, pdf, e-lis]
 23. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2007). Policy decision tree for academic digital collections. In L. Kovacs, N. Fuhr, & C. Meghini (Eds.), Proceedings of the 11th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2007), Budapest, Hungary, September 16-21, 2007, Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 4675, pp. 481-484. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. [doi, pdf-preprint]
 24. Koulouris, A., Kokkinos, D., Anagnostopoulos, A., & Tanti, M. (2007). The institutional repository of NTUA: challenges, concerns, pilot implementation and perspectives. Proceedings of the 10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations (ETD 2007), Uppsala, Sweden, June 13-16, 2007. [url, pdf, pdf-poster, e-lis]
 25. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2005). Policy model for university digital collections. In A. Rauber et al. (Ed.), Proceedings of the 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, September 18-23, 2005, Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3652, pp. 356-367. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. [doi, pdf-preprint]
 26. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2005). Policy model for national and academic digital collections. In A. Rauber et al. (Ed.), Proceedings of the 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, September 18-23, 2005, Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3652, pp. 525-526. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. [doi, pdf-preprint]
 27. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2004). Considerations on policies of university digital collections. In Proceedings of the 6th Russian Conference on Digital Libraries (RCDL 2004), Pushchino, Russia, September 29-October 1, 2004, pp. 159-168. [pdf, pdf-preprintl, e-lis]
 28. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2003). Access and reproduction policies of the digital material of seven national libraries. In Proceedings of the 5th Russian Conference on Digital Libraries (RCDL 2003), Saint-Petersburg, Russia, October 29-31, 2003, pp. 35-44. [pdf, pdf-preprint, e-lis]
 29. Koulouris, A., Kapidakis, S., & Zhao, Y. (2003). Collections and access policies of the digital material of ten national libraries. In Proceedings of the 3rd ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2003), Houston, Texas, USA, May 27-31, 2003, p. 409. Washington: IEEE Computer Society. [url, pdf, pdf-poster, e-lis]
 30. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2003). Three disposition policies of electronic theses and dissertations. In Proceedings of the 6th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations (ETD 2003), Berlin, Germany, May 21-24, 2003, pp. 84-90. [url, pdf, e-lis]
 31. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά συνέδρια
  (με το σύστημα των κριτών)

 32. Χούσος, Ν., Σταμάτης, Κ., & Κουλούρης, Α. (2010). Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία. Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2010, σ. 87-105. [πρόγραμμα-παρουσίαση]
 33. Κουλούρης, Α., & Γαρουφάλλου, Ε. (2009). Συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών στα πλαίσια του EuropeanaLocal: διαλειτουργικά αποθετήρια. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Μαρούσι, 4-5 Δεκεμβρίου 2009. [πρόγραμμα]
 34. Κουλούρης, Α., Κόκκινος, Δ., Αναγνωστόπουλος, Α., & Ζιδρόπουλος, Σ. (2008). Αξιολόγηση της υπηρεσίας ιδρυματικού αποθετηρίου του ΕΜΠ. Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα, 24-26 Σεπτεμβρίου 2008. [url, pdf, pdf-local, e-lis]
 35. Κουλούρης, Α., Κόκκινος, Δ., & Αναγνωστόπουλος, Α. (2007). Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς, 1-3 Οκτωβρίου 2007, σ. 378-392. [url, pdf, e-lis]
 36. Κουλούρης, Α., & Καπιδάκης, Σ. (2005). Αντιστοίχιση και σύγκριση μεταξύ συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών σε συλλογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Νέο Φάληρο, 1-3 Δεκεμβρίου 2005, σ. 227-238. [πρόγραμμα, pdf-preprint, e-lis]
 37. Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2005). Knowledge management policies on digital content of libraries. Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου έτους 2005 της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 12-14 Μαΐου 2005, σ. 394-407. [πρόγραμμα, pdf, e-lis]
 38. Koulouris, A., Kapidakis, S., & Makedon, F. (2005). Applying library policies for digital content access to the commercial sector. Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου έτους 2005 της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 12-14 Μαΐου 2005, σ. 719-727. [πρόγραμμα, pdf, e-lis]
 39. Ford, J., Zhao, Y., Ye, S., Zhang, S., Makedon, F., Le, Z., Koulouris, A., & Kapidakis, S. (2005). Visualizing negotiation communications in setting library sharing policies. Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου έτους 2005 της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 12-14 Μαΐου 2005, σ. 192-208. [πρόγραμμα]
 40. Κουλούρης, Α., & Καπιδάκης, Σ. (2004). Πολιτικές ακαδημαϊκών ψηφιακών συλλογών. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004, σ. 499-512. [url, pdf, pdf-local, e-lis]
 41. Κουλούρης, Α., & Καπιδάκης, Σ. (2003). Προδιαγραφές συγγραφής και υποβολής ηλεκτρονικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, 12-14 Νοεμβρίου 2003, σ. 321-334. [πρόγραμμα, pdf-preprint, e-lis]
 42. Κουλούρης, Α., & Καπιδάκης, Σ. (2002). Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία - προβλήματα - προοπτικές. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα, 6-8 Νοεμβρίου 2002, σ. 121-133. [pdf-preprint, e-lis]

Άλλες δημοσιεύσεις

 1. Κουλούρης, Α. (2014). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη (επιμ.), Ιστορία της Πληροφορίας: από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο, σ. 607-621. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 2. Ζερβός Σ., Κουής Δ., & Κουλούρης, Α. (2012). Παρουσίαση και αξιολόγηση του ιστοτόπου ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-class) του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Τεχνολογικά Χρονικά, (27), 68-75. [url]
 3. Malliet, J., Ugricic, S., Brungs, J., Cousins, J., & Koulouris, A. (2011). Ethics for Europeana: Council of Content Providers & Aggregators. Position paper. [pdf]
 4. Κουλούρης, Α., & Γαρουφάλλου, Ε. (2010). Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal. Βιβλιοθήκες & Πληροφόρηση, (22), σ. 8-13.
 5. Γαρουφάλλου, Ε., & Κουλούρης, Α. (2010). Η συμβολή του EuropeanaLocal στην ανάδειξη των συλλογών των βιβλιοθηκών τέχνης. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών Τέχνης, Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010. [url, pdf]
 6. Κουλούρης, Α., Κόκκινος, Δ., & Αναγνωστόπουλος, Α. (2007). Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: μια υπηρεσία σε εξέλιξη. Συνεργασία: επίσημο ηλεκτρονικό περιοδικό της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, (4). [url, pdf]
 7. Κουλούρης, Α., & Καπιδάκης, Σ. (2003). Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία - προβλήματα - προοπτικές. Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης, (19), σ. 35-41. [pdf-preprint]

Παρουσιάσεις - Ομιλίες - Διαλέξεις

 1. Κουλούρης, Α. (2014). Europeana: αρχείο, βιβλιοθήκη και μουσείο της Ευρώπης. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες", Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 15 Μαΐου 2014. [pdf]
 2. Κουλούρης, Α. (2013). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος. Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιστορία της Πληροφορίας: σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο, Αθήνα, 24-25 Μαΐου 2013. [url, pdf]
 3. Κουλούρης, Α., & Πλαγιαννάκου, Α. (2010). Κοινωνικά Δίκτυα και Web 2.0: μια έρευνα στους Έλληνες βιβλιοθηκονόμους. Web 2.0 and Beyond for Libraries - One Day Conference, διοργάνωση Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2010 (μέσω Skype). [url, pdf]
 4. Koulouris, A. (2010). Self-archiving and content submission in institutional repositories. American College of Thessaloniki, Bissell Library, Thessaloniki, November 19, 2010 (μέσω Skype).
 5. Houssos, N., Banos, E., Stamatis, K., Koulouris, A., Trohopoulos, I., & Sachini, E. (2010). Achieving interoperability in digital libraries through open standards and FLOSS. Greek Free Open Source Software (GFOSS) Conference 2010, Athens, May 14-15, 2010. [program, html-abstract, pdf-abstract, pdf, Helios-NHRF repository]
 6. Γαρουφάλλου, Ε., & Κουλούρης, Α. (2010). Πρακτικά βήματα υλοποίησης μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης, Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010. [url, pdf]
 7. Trohopoulos, I., Koulouris, A., Garoufallou, E., & Siatri, R. (2009). Harvesting metadata of Greek institutional repositories in the context of EuropeanaLocal. Workshop on harvesting metadata: practices and challenges, 13th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2009), Corfu, Greece, September 29-October 2, 2009. [url, pdf]
 8. Κουλούρης, Α. (2009). EuropeanaLocal, Europeana, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας: το έργο, η εξέλιξη και οι προοπτικές του. Εκδήλωση "Διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος μέσω της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης Europeana: το πρόγραμμα EuropeanaLocal και η συμμετοχή της Ελλάδας μέσω της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009. [pdf]
 9. Κουλούρης, Α. (2008). Ιδρυματικό αποθετήριο ΕΜΠ. Διεθνές συνέδριο: υποδομές ανοικτής πρόσβασης: το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008. Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, παράλληλη συνάντηση εργασίας: πλατφόρμες εργαλεία και τεχνολογίες υλοποίησης υποδομών ανοικτής πρόσβασης. [url, Helios-NHRF repository, pdf]
 10. Κουλούρης, Α. (2008). Ιδρυματικό αποθετήριο ΕΜΠ. Ημερίδα: ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη ΕΜΠ-Αριάδνη, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2008. [pdf]